MEHMET ALİ ARSLAN
05 Oct
2

MEHMET ALİ ARSLAN

Yazar: MÜTERCİM YAYINLARI Okunma Sayısı: 466"ONLAR Kİ İNKÂR ETTİLER. MESCİDİ HARAMA GİRMEYE ENGEL OLDULAR. KURBANLIK HAYVANLARI BEKLETEREK YERİNE ULAŞMASINA ENGEL OLDULAR" FETİH 25 AYET…

Bu ayetin iniş sebebine bakıldığında, aslında İsrail Yahudilerine inmekle beraber,  bu vasıfları barındıran Yahudi zihniyetli, insanlık düşmanı tüm barbarlaradır. Gerçekten de bu ayetin ne anlam ifade ettiğini, şuanda bizatihi bölgemizdeki bütün halk anlamış durumdadır. Zira ayette geçen üç vasfın tecellisi de, bizim bölgemizde yaşayıp, kendi halkına yıllardan beridir zulmeden, mürted bir örgüt üzerinden gün yüzüne çıkmaktadır.

Tarihten beri yalanı kendisine ilke edinmiş, felsefesi İslam'a ve İslami düşünen tüm halklara saldırı düzenleme olarak, bina edilmiş bir zihniyet olarak önümüze çıkan bir yapıyla tekrardan karşı karşıyayız.

 Yukarıdaki ayeti kerimedeki ilk vasfı ele aldığımızda, bu vasıf sadece bu ayetin muhatapları olan Yahudiler için olmadığını göreceğiz. Bu 'da kuranın her asırda kendini yenilediğini gösteren bir mucizedir.  

İnkârcılık vasfı, sadece telaffuzla ortaya çıkan bir vasıf değildir. Zira camilere, medreselere kuran kurslarına, ibadetgâhlara, kısacası ALLAH isminin telaffuz edildiği her yere saldırıyı kendilerine ilke edinen bir zihniyetin, dil ile küfrü söylemesine gerek yoktur.

Yine Allah Teâlâ'nın, mümin kullarına nur 31. ayette geçen bir emri olan örtünmeye karşı savaş açarak, örtülü her kimseye yaşam hakkı tanımamayı kendilerine ilke edinen, bir zihniyetin dil ile inkârı telaffuz etmesine gerek kalmamıştır. Zira inkâr sadece dil ile değildir. Hal ve hareketin, eylem ve saldırıların odak noktası, İslam olan bir grubun, küfürden başka bir sıfatı yoktur.

Yine sünnet olan sakala düşmanlığı kendilerine ilke edinerek, görülen her sakallıya saldırım girişimleri, aslında peygamber efendimizin sünneti seniyesine bir saldırıdır. Bu saldırı İslami bir saldırı olmayacağına göre, küfrün bir saldırısıdır. 

Yine ayette geçen MESCİDİ HARAMA GİRMEYE ENGEL OLDULAR… Sıfatının tecellisinin bu mürted örgüt üzerinde gün yüzü gibi ortaya çıkması da, zihniyetlerinin ataları  olan Yahudi zihniyetleri ile paralel olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. 

Camilere, medreselere, ibadetgâhlara saldırı sadece Yahudi zihniyetinde mevcut bulunan bir zihniyettir. 

İşte aynen bu şekilde bölgemizde de son günlerde, bu mel'un yaratıklar tarafından ALLAH isminin telaffuz edildiği her yerin yakılıp talan edilmesi, insanların ibadetgâhlarının yakılıp yıkılması, Allaha ibadet edebilme hakkının bu kimseler tarafından engellenmesi, rabbini tanımak için ilim okumak isteyen çocukların medreselerinin talan edilmesi, yani Allah'ın isminin anıldığı yerlere girmeye engel olunması, Yahudi zihniyeti değil midir? 

Yine halkı için hep gözyaşı olmayı ilke edinen bir topluluğun, dini bayramlara savaş açması ne ile izah edilebilir?

Dini bayram günlerinde yaslarımız var denilerek, rabbani bayramların sinsice kutlanmasına engeller çıkaran bu zihniyet, öte yandan boğa arenalarını aratmayan kadınlı, erkekli kutlamalar yaptığı bilinmektedir. 

Halkı fakir olan bir millete yardım edecekleri bir yerde, halkına zulmeden bir güruhun üçüncü vasfını, rabbimiz açık bir dille ifade etmektedir. "KURBANLIK HAYVANLARI BEKLETEREK YERİNE ULAŞMASINA ENGEL OLDULAR" 

Gerçekten de bugün halkının gerçek yardımcısı olan İslami STK'ların depolarında halka ulaştırılmaya çalışılan bu etlerin dağıtımına, bu zalim güruh mani olmuştur. 

Bölgede başı taşla ezilen, yüksek binalardan atılan, vücudu paramparça edilen daha sonra cani bir şekilde üzerlerine benzin dökülerek yakılan yiğitlerin tek bir çabası vardı. O' da KURBANLIK HAYVANLARI BEKLETEREK YERİNE ULAŞMASINA ENGEL OLANLARA" karşı, bu etleri yerlerine ulaştırma çabasıydı. 

Son olarak bu zalimlerin, kahrolacağı günün pek uzak olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira İslam'a savaş açanların, zelil olacağı rabbani bir müjdedir. "EĞER ALLAHIN DİNİNE YARDIM EDERSENİZ, KESİNLİKLE, KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE ALLAHTA SİZE YARDIM EDECEKTİR" diye vadeden Allah kullarını yardımsız bırakmayacaktır.

Yorumlar
Yorum Yap