İLHAMİ GÜNAY
16 May
0

İLHAMİ GÜNAY

Yazar: John Okunma Sayısı: 72

PEYGAMBERLERİNİ ÖLDÜREN KAVİM

 Kendilerine yol gösteren peygamberlere acımayıp şehid eden Yahudi kavmi, düşmanları olan Filistinli Müslümanlara mı merhamet edecekler? Başarıya ulaşabilmek için her şeyden önce Filistinlilerin kendi aralarında birlik olmaları gerekir. 

 Her şeyden önce şuna inanmak lazımdır. Yahudiler mağlup olup rezil olacaklar. Onların tek korktukları şey ölümdür. Öldürülme korkusu onların bellerini kıracaktır. Allaha bağlı, ölümden korkmayan ve dünyada kalmaya değer vermeyen bir topluluk onların sonunu getirecektir. Sayı ikinci plandadır. Bugün dünyadaki Yahudilerin sayısı yirmi milyon ama Müslümanların sayısı iki milyardır. 

‘ Tâlût askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, “Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek; kim ondan içerse benden değildir, -eliyle bir avuç alan müstesna- ondan tatmayan da bendendir” dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince “Bugün Câlût’a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok” dediler. Allah’a kavuşacaklarını umanlar ise, “Nice az birlik vardır ki, Allah’ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir, Allah sabredenlerle beraberdir” dediler’ bakara 249 

 ‘Biz kitapta (Tevrat) İsrâiloğulları’na şöyle bildirmiştik: “Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz.” İsra 4 

Hz. Süleyman döneminde Yahudiler dünyanın tümüne hakim olmuşlardı. Hz. Süleymanın vefatından sonra yeryüzünde fitne fesat çıkardılar. Yeryüzünü ateşe verdiler. Yaptıkları zulümler yere göğe sığmaz oldu. Allahın kendilerine gönderdiği binlerce Peygamberlerini şehid ettiler.

‘’Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi.’ İsra 5.

              Babil kralı Buhtunnasır m.ö vı yüzyılda Filistine giriyor ve mescidül aksayı yıktıktan sonra bütün Yahudileri esir alıyor. Birçoğunu öldürdükten sonra diğerlerini İranda esir tutuyor. Yüzyıl sonra pers kralı babil devletini yıkıyor ve Yahudileri serbest bırakıyor. Ondan sonra tekrar güç kazanmaya başlıyorlar. Yeryüzünün her tarafına dağılıyorlar. Bütün ülkelerde ticareti ve altın ticaretini ele geçirmeye başlamışlar. Yaptıkları bütün icatlarda diğer devletlerde bulunan Yahudileri kendilerine temsilci yaptılar. Yaptıkları arabaları, uçakları, silahları, ilaçları diğer devletlerde bulunan Yahudiler vasıtasıyla piyasaya sürdüler. Dolayısıyla dünyadaki bütün Yahudiler bulundukları devletlerin en zenginleri oldular. Bütün piyasa onların eline geçti. Onların malları dışında başka mal piyasaya giremedi. Bugün bütün devletler (istisna hariç) onların kontrolünde bulunmaktadır. Sosyalist bloğun arkasındaki güç, Amerika ve avrupanın arkasındaki güçte Arap- Türk devletlerinin arkasındaki güçte Yahudilerdir. Yani bütün zıt güçlerin sevk ve idare merkez kontrolü İsrailin elindedir.     

 ‘’Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; neferlerinizin sayısını daha da çoğalttık.’’ İsra 6.

 Ayette geçen nefer kelimesi askeri güç anlamı ile algılanmalıdır. Sayı olarak değildir. İsrail teknolojik ve finansal olarak dünyanın kontrolünü elinde bulundurmaktadır. Bu güç yıkılamaz mı? Onların evi örümceğin evi gibidir. Bazen ufak bir rüzgar ile yerle bir olur. Bazen de Peygamberi (sav) düşmanlarından korur. Her şeyin bir zamanı vardır.   

 ‘’Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik.’’ İsra 7

 ‘’Umulur ki rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kâfirler için ebedî bir ceza yeri yaptık.’’ İsra 8.

 Yahudiler rezil edilecektir. Devletleri yerle bir olacaktır. Ama bunu başaracak olanlar her türlü makam ve sevdiklerinden vazgeçenlerin eli ile olacaktır. Bu da uzun sürmeyecektir. Filistinlilerin silaha, füzeye ve samimi duaya ihtiyacı vardır. Onlara bunu sağlayanlarda mevcuttur. ‘’ Din Süreyya yıldızına çıksa da Selmanın kavmi onu getirecektir.’’ Kudüsün fatihleri ile İstanbulun fatihleri Selmanın kavmi ile beraber hareket ederse dünya dize gelir.

Yorumlar
Yorum Yap